Доброго дня. Пропонуємо Вашій увазі щотижневий огляд актуальних новин у сфері права.

Основні положення Закону № 530-IX від 17.03.2920:

Відпустка без збереження заробітної плати під час карантину.
У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною другою цієї статті (15 днів).

Термін подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування перенесли до 1 червня.
Суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку із встановленням на території їх проживання карантинно-обмежувальних заходів, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення у зазначений період.

Зміни щодо організації праці:

  • роботодавець може доручити працівникові, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його згодою відпустку;
  • власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом може змінюватися режим роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб. Інформація про такі зміни повинна доводитися до відома населення з використанням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів.

Наслідки несвоєчасної оплати житлово-комунальних послуг в період карантину:
Встановлено заборону щодо нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі

На товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) не поширюється закон «Про публічні закупівлі»
Дія Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Карантин, встановлений Кабміном, є обставиною непереборної сили.
Частину другу статті 14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні” доповнили положенням про те, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема введення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Законом № 3220 від 17.03.2020 ВРУ скасувала відповідальність за несвоєчасне виконання зобов’язань по споживчим кредитам.
В разі прострочення споживачем у період з 1 березня по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у цей період виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення», – зазначено у змінах до закону «Про споживче кредитування».
Ця норма поширюється на усі споживчі кредити, які видають не тільки банки, але й фінансові компанії.

Наші клієнти
AVE
Турист-ЛТД
Astra Dia
Укрліскомплекс
Карпати насолоджуйся
Флоріан Шуз
Unisolar
Ломбард
Sadko
Plati
Bograch Print
ПрАТ Андезит
Ужліс
Квіти Закарпаття
Dastor
Medstar
Квітка Полонини
Masterplast
FLEX
ПраТ Будавтодор