Про подання інформації щодо структури власності юридичної особи суб’єкту державної реєстрації

28 квітня 2020 року набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до частини 7 статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника суб’єкт первинного фінансового моніторингу витребовує та отримує від клієнта – юридичної особи структуру власності такого клієнта.

На виконання цього Закону Міністерством фінансів України розроблено Наказ від 19.03.2021 № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» зареєстрований Мін’юстом 08.06.2021, набрання чинності відбудеться 11.07.2021 року (посилання на опублікований текст Наказу – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0768-21#Text).

Відповідно до п.3 Наказу структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до положень статей 17, 17-1, 22 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства, є одним із обов’язкових документів, який подається для проведення реєстраційних дій та підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (КБВ).

Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами. Схема структури власності підписується керівником ЮО, або уповноваженою на це особою, а у випадку державної реєстрації ЮО також одним із засновників. У структурі власності потрібно зазначити розмір участі кожного з власників, а також вказати осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи (ЮО). Крім того, необхідно зазначати опис здійснення (прямий та/або непрямий) та характер вирішального впливу КБВ на діяльність ЮО (вигоди, інтересу, впливу).

Вимоги до відомостей, що обов’язково повинні бути відображені на схемі структури власності щодо фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, зазначені у п. 7, 8 Наказу №163.

Якщо відомості щодо КБВ ЮО чітко не відстежуються за даними ЄДР, до схематичного зображення необхідно також додати офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії таких документів), що підтверджують можливість здійснювати такий вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння), зокрема договір купівлі-продажу або дарування корпоративних прав (частки в статутному капіталі); рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) юридичної особи про визначення розміру статутного (складеного) капіталу та розмірів часток учасників; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи; виписка з рахунка в цінних паперах депонента; виписка з рахунка в цінних паперах номінального утримувача; договір управління майном; договір про створення трасту; трастова декларація та/або угода; свідоцтво про шлюб; витяг, виписка чи інший документ з офіційного джерела, в тому числі торговельного, банківського, судового реєстру; інші документи, що підтверджують здійснення вирішального впливу (контролю) на діяльність юридичної особи).

Схема структури власності ЮО також подається у випадку відсутності особи, що відповідає статусу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінфіну.

Їх Ви можете знайти у презентації Міністерства фінансів України за посиланням – https://mof.gov.ua/uk/samples_of_drawing_up_a_schematic_representation_of_the_ownership_structure-517

Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (тобто до 28 квітня 2020 року), подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному вказаним Законом, та структуру власності протягом 3-х місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Тобто протягом трьох місяців з 11 липня 2021 року – дня набрання чинності відповідним Наказом Мінфіну від 19.03.2021 р. №163.

Наголошуємо, що відповідно до ст. 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення – неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 51 000 грн.

Наші клієнти
AVE
Турист-ЛТД
Astra Dia
Укрліскомплекс
Карпати насолоджуйся
Флоріан Шуз
Unisolar
Ломбард
Sadko
Plati
Bograch Print
ПрАТ Андезит
Ужліс
Квіти Закарпаття
Dastor
Medstar
Квітка Полонини
Masterplast
FLEX
ПраТ Будавтодор